Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie roku 2014 przez krapkowicką pływalnię Delfin

Brak opisu obrazka

W czwartek 16 kwietnia br. odbyło się walne zgromadzenie wspólników krapkowickiej pływalni Delfin. Na spotkaniu podsumowano ubiegły rok - przyjęto i zatwierdzono sprawozdania zarządu oraz rady nadzorczej za rok 2014. Ponadto udzielono absolutorium zarządowi spółki oraz radzie nadzorczej.

Przedmiotem spotkania była również sytuacja w spółce. Z satysfakcją przyjęto informację, że w stosunku do roku 2013, rok 2014 obfitował o 10 000 osób większą liczbę odwiedzin  na pływalni. Jest to skutek lepszej promocji oraz zwiększenia ilości atrakcji dla mieszkańców i przyjezdnych gości. Niestety, pomimo starań odbiło się to także na wyniku finansowym. Rok 2014 zamknął się stratą w wysokości  378 000 złotych. 

UMiG w Krapkowicach

 

Wersja XML