Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach

W dniu 27.12.2014 roku o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej W Rogowie Opolskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krapkowicach. Zebranie otworzył dokonał Prezes Zarządu druh Andrzej Kasiura, który przywitał członków zarządu oraz zaproszonych gości w osobach: przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej dh Damiana Król, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach mł.bryg. Marka Kucharskiego, opiekuna z ramienia KP PSP Dowódcę JRG st.kpt. Lucjana Lubaszka, Wojewódzkiego Kapelana Strażaków ks.prof. Józefa Urban, Radnego Rady Miejskiej w Krapkowicach Pana Artura Thiel, Sołtys Rogowa Opolskiego Panią Dorotę Koczulla, Skarbnika gminy Pana Ryszarda Patej, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pana Bernarda Friedla, Inspektora Pana Franciszka Glombica. Pierwszym punktem posiedzenia zarządu było ustalenie terminów Walnych Zebrań Sprawozdawczych w jednostkach OSP, następnie ustalono datę do którego należy przesłać wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu, umundurowania, wniosków na odznaczenia i medale, w tym punkcie ustalono również termin i miejsce rozegrania Miejsko-Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych o puchar Burmistrza Krapkowic w 2015 roku, przedostatnim punktem zebrania było przedstawienie w formie prezentacji sprawozdania z działalności zarządu miejsko-gminnego oraz jednostek OSP, w tym udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, spraw wyszkolenia oraz innych działań statutowych, ostatnim punktem posiedzenia zarządu były wolne wnioski dotyczące spraw związanych z działalnością zarządu oraz ustalenie następnego terminu posiedzenia zarządu. Na zakończenie zebrania zaproszeni goście zabrali głos składając między innymi podziękowania oraz informując o zamierzeniach związanych z działalnością OSP na 2015 rok. Za przygotowanie posiedzenia zarządu należy podziękować zarządowi OSP Rogów Opolski oraz Panu Naczelnikowi Bernardowi Friedla i inspektorowi Franciszkowi Glombica.

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

 

Zdjęcia dh Kamil Kopa - kronikarz OSP Rogów Opolski

Informację sporządził: Komendant Miejsko-Gminny OSP dh Jerzy Jarosz

Wersja XML