Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BURMISTRZ KRAPKOWIC OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

Burmistrz Krapkowic

działając zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXII/484/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” ogłasza:

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ
W 2015 ROKU

ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE w zakresie: 

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  23.01.2015 r. godz. 15:30

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe >> ogłoszenia konkursów ofert >> Otwarte konkursy ofert na 2015 rok oraz Wydziale Organizacyjnym, Sportu i Turystyki – pok. 18 lub pod numerem telefonu 77 / 44 66 822.

Do pobrania:

PDFZarzadzenie 14-2014.pdf
PDFZarzadzenie 18-2014.pdf
PDFZarzadzenie 19-2014.pdf
PDFZarządzenie 17-2014.pdf
PDFZarządzenie 21-2014.pdf
PDFZarządzenie 22-2014.pdf
PDFZarządzenie 23-2014.pdf
PDFZarządzenie 24-2014.pdf
PDFZarządzenie nr 15-2014.pdf
PDFZarządzenie nr 16-2014.pdf
PDFZarządzenie nr 20-2014.pdf
 

Wersja XML