Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - sprzed dnia 25.02.2021

Zestawienie nagrań dostępne jest poprzez:

Nagrania VI i V kadencji oraz starsze udostępniane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach na wniosek.

Dezaktualizacja dawnego oprogramowania m.in typu Flash uniemożliwiła publikację i ekspozycję starszych nagrań na stronach internetowych Gminy Krapkowice oraz BiP. Za niedogodność przepraszamy.

Wersja XML