Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

odbędzie się w dniu 05 listopada  2014 r. (środa) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od  24.09.2014r.

do 05.11.2014r. Sprawozdanie Burmistrza z funkcjonowania Gminy Krapkowice        w kadencji 2010-2014.   

 1. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt.7 porządku obrad.
 2. Ustalenie najważniejszych zadań inwestycyjnych do kontynuacji w kadencji 2014-2018.
 3. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3.porządku obrad.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach  w kadencji 2010-2014

-sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej

-sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

     10. Zakończenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Tydzień przed Sesją RM odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 28.10.2014r. godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach - Komisja Spraw Społecznych. Oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: Bieżąca działalność Straży Miejskiej, Policji. Bieżąca działalność OPS, WTZ, ŚDS.

Sprawozdanie Komisji z działalności w kadencji 2010-2014.

2) 29.10.2014r. godz. 1400 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Oprócz tematów sesyjnych, dodatkowo komisja omówi: Realizacja procesu dydaktycznego wychowawczego, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Informacja z działalności instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci  i młodzieży. Informacja z działalności kulturalnej Gminy Krapkowice( ocena organizacji  i poziomu imprez kulturalnych).

Sprawozdanie  Komisji z działalności w kadencji 2010-2014.

3) 30.10.2014r. godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - -Komisja Gospodarki i Finansów. Oprócz tematów sesyjnych komisja omówi: Inwestycje realizowane przez Gminę Krapkowice. Sprawozdanie Komisji z działalności w kadencji 2010-2014.

Wersja XML