Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finał programu Przejrzysta Polska

W 2005 roku Gmina Krapkowice wzięła udział w akcji społecznej Przejrzysta Polska. Celem projektu było promowanie dobrych praktyk pracy samorządu  - sprzyjających przejrzystości oraz dążenie do poprawy jakości życia publicznego.

Udział w akcji polegał na zrealizowaniu zadań odpowiadających sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. W sumie wdrożyliśmy  sześć zadań obligatoryjnych oraz dwa zadania fakultatywne.

Wszystkie zadania oceniał ekspert krajowy programu Pan Ryszard Wilczyński oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. Wniesiono wiele cennych uwag i wskazówek dotyczących sposobu wykonania poszczególnych zadań tak, aby ich wdrożenie w istotny sposób przyczyniło się do poprawy świadczonych usług i  zwiększenia udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.

Liczymy, że udział w ogólnopolskiej akcji Przejrzysta Polska a także otrzymany po raz trzeci i na stałe certyfikat "Gmina Fair Play" Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji oraz prestiżowy tytuł Złota Lokalizacja Biznesu "Gmina Fair Play" 2005 staną się prawdziwym znakiem jakości Gminy Krapkowice i spowodują wzrost zaufania ze strony obywateli i potencjalnych inwestorów.

Przejrzysta Gmina będzie:

Wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom współpracującym przy realizacji zadań w programie składa serdeczne podziękowania zespół koordynujący wdrożenie: Mieczysław Kożuch ,Wanda Badora, Grzegorz Chanas, Magdalena Ciępka, Piotr Górecki, Danuta Noskowicz, Beata Stępniowska, Irena Wójcik.

Uroczystość  wręczenia certyfikatów nagrodzonym samorządom odbyła się 4 marca  2006 roku  w Warszawie, w siedzibie „Gazety Wyborczej”.


  Brak opisu obrazka


Certyfikat ukończenia akcji "Przejrzysta Polska"

Wersja XML