Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TYDZIEŃ SENIORA W GMINIE KRAPKOWICE

TYDZIEŃ SENIORA W GMINIE KRAPKOWICE

w dniach 26 września - 5 października 2014 r.

pod patronatem

BURMISTRZA KRAPKOWIC

                Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Opolskiego zainaugurowało Tydzień Seniora w gminie Krapkowice. Spotkanie odbyło się w Krapkowickim Domu Kultury. Do Krapkowic przyjechali przedstawiciele oddziałów z Opolszczyzny. Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku otworzył Burmistrz Krapkowic pan Andrzej Kasiura. Uczestnicy forum wysłuchali wykładów na temat: "Dostrzeganie ról społecznych osób starszych we współczesnych społeczeństwach", "Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca marginalizacji osób starszych". Wykłady prowadziła dr Jolanta Piechnik - Borusowska z  Uniwersytetu  Opolskiego. W czasie spotkania odbyły się prezentacje działań na rzecz seniorów przygotowane przez oddziały Uniwersytetów III Wieku z Opolszczyzny: UTW Krapkowice, UTW Brzeg, UTW Prudnik, UTW Kluczbork. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci i młodzież z Klubu Wokalisty oraz zespołu Mażoretki  działających w Krapkowickim Domu Kultury.  W II części forum uczestnicy zaproszeni zostali do udziału w rejsie po Odrze.

                W sobotę 27 września 2014 r. seniorzy otrzymali zaproszenie do  krapkowickiej Mariny, gdzie odbyło się Zakończenie Sezonu Żeglarskiego. Specjalną atrakcją tego dnia były regaty kajakowe oraz konkurs rzutów kołem ratunkowym. Wieczorem na scenie muzycznej zaprezentował się jeden z najlepszych zespołów szantowych w Polsce : "Mechanicy Szanty".

                W dniu 28 września 2014 r. w Krapkowickim Domu Kultury wystąpił zespół Komes
 z biesiadą muzyczną   „Wesele opolskie".

W dniach 29 - 30 września 2014 r. w Krapkowickim Domu Kultury odbyły się spotkania i prelekcje związane ze zdrowiem. 29 września w Krapkowicach gościł dr Dawid Bączkowicz wiceprezes opolskiego Stowarzyszenia Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym BABIE LATO. Przeprowadził dla seniorów wykład: na temat: „Dysfunkcja narządu ruchu u osób starszych. Bóle kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego plagą współczesnego społeczeństwa.” oraz zorganizował pokaz sprzętu rehabilitacyjnego. W czasie spotkania z seniorami dokonano oceny równowagi w profilaktyce wypadków u osób starszych”. W tym dniu osoby starsze miały możliwość przeprowadzenia badań
w związku z uruchomieniem punktu pomiaru ciśnienia tętniczego oraz pomiaru poziomu glukozy
we krwi. Organizatorem badań był Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Na Pocztowej” w Krapkowicach.

We wtorek 30 września w Krapkowickim Domu Kultury odbyły się spotkania osób starszych
z psychologiem. Pani Katarzyna Pazdan przeprowadziła warsztaty psychologiczne w 15 osobowych grupach na temat: "Gimnastyka mózgu”, "Relaksacja i radzenie sobie ze stresem": Przeprowadzone spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Krapkowic. W tym samym dniu w sali Krapkowickiego Domu Kultury zaprezentował się zespół muzyczny Oder Blass Band.

W dniu 1 października 2014 r. w Galerii przy ul. Damrota 2 w Krapkowicach realizowane były dla seniorów zajęcia plastyczne. Zajęcia prowadzili lokalni twórcy ze Stowarzyszenia Twórców
i Artystów "Pasja" w Krapkowicach.

                W czwartek 2 października 2014 r. seniorzy z terenu gminy Krapkowice spotkali się w Klubie Synergia Fitness przy ulicy Kozielskiej 6, gdzie uczestniczyli w zajęciach usprawniające sylwetkę:
 dbali o zdrowy kręgosłup, tańczyli zumbę. Gimnastyka kręgosłupa to zajęcia skupiające się
na profilaktyce bądź też eliminacji dolegliwości bólowych kręgosłupa. Taniec dostarcza organizmowi odpowiedniej ilości ruchu. W zależności od rodzaju zajęć, ćwiczenia w sposób bezpośredni poprawiają sprawność organizmu.

                W tym samym dniu seniorzy wzięli udział w  zajęciach  na Krytej Pływalni "Delfin" w Krapko- wicach.  Zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej w wodzie obywały się w grupach pod kierunkiem
pani Joanny Cebula - Nosol, fizjoterapeuty z Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach.

                W Domu Pomocy Społecznej w Krapkowicach  zorganizowano "Dzień Otwarty". Zaproszeni seniorzy z gminy Krapkowice spotkali się z mieszkańcami  ośrodka.

                3 października 2014 r. w Krapkowickim Domu Kultury seniorzy wysłuchali wykładu na temat: „Bezpieczeństwo w internecie, nowoczesne komunikatory internetowe”. Wykład prowadził pan Maciej Matusik - Latarnik Polski Cyfrowej. O godz. 14.00 odbył się wykład dotyczący prawa składkowego wygłoszony przez radcę prawnego, panią Annę Wesołowską.

               W piątkowe popołudnie w sali kinowej Krapkowickiego Domu Kultury seniorzy wraz ze swoimi wnukami mogli wspólnie zobaczyć animowany film pt. "Gang Wiewióra". Spotkanie bajkowe dziadków z wnukami cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Krapkowic.               

                W niedzielę 05 października 2014 r. w  Krapkowickim  Domu  Kultury seniorzy uczestniczyli
 w „Spotkaniu z Podróżnikiem”. Wspomnienia z podróży do Kaszmiru były tematem przewodnim spotkania, które prowadzili mieszkańcy Powiatu Krapkowickiego: pan Ryszard Patej oraz pan Grzegorz Podsiadło.

                W czasie obchodów Dni Seniora w Krapkowickim Domu Kultury funkcjonował Punkt Informacji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora w godzinach od 11.00 do 15.00. Seniorzy mogli uzyskać informacje dotyczące zniżek i ulg oraz wypełnić wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.  Od dnia  1 lipca 2014 r. wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach, ul. Damrota 2 w godzinach od 8.00 do 15.00 (parter pok. nr 3). Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można również pobrać w Krapkowickim Domu Kultury przy  ul. Prudnickiej 7 w godz. od 17.00 do 20.00.

                Burmistrz Krapkowic składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację Dni Seniora w gminie Krapkowice. Szczególne podziękowania kierowane są do instytucji i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz aktywności społecznej osób w wieku podeszłym:

- Krapkowicki Dom Kultury,
- Krapkowicka Pływalnia „Delfin”,
- Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krapkowicach,
- Stowarzyszenie Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym „Babie Lato” w Opolu,
- Stowarzyszenie Twórców i Artystów „Pasja” w Krapkowicach,
- Stowarzyszenie Port Jachtowy w Krapkowicach,
- Dom Dziennego Pobytu w Krapkowicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach,
- Synergia Fitness w Krapkowicach,
- Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Na Pocztowej" w Krapkowicach,
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

 

 
 

 

Wersja XML