Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przystąpieniu do akcji społecznej „Jedz jabłka w szkole i przedszkolu”

Informujemy, że Gmina Krapkowice przystąpiła do  akcji społecznej „Jedz jabłka w szkole  i przedszkolu” – akcji zainicjonowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił się do ministra rolnictwa  i rozwoju wsi Marka Sawickiego z prośbą, aby część jabłek przeznaczonych na eksport do Rosji została skierowana do uczniów i przedszkolaków w ramach programu „Owoce w szkole". Celem tego programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Wersja XML