Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Wiedzy i Kultury - oferta nowej Filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Krapkowicach

Brak opisu obrazka

czynna będzie codziennie:

od 10.00 do godz. 18.00

w tych samych godzinach czynne będą Działy biblioteki, takie jak:

* wypożyczalnia dla dorosłych,

*  zbiory regionalne,

*  zbiory obcojęzyczne,

* czytelnia książek i czasopism,

* czytelnia internetowa – 12 stanowisk komputerowych,

* mediateka,

* sala wystaw.

Przy zwiększonej powierzchni lokalowej możemy oferować mieszkańcom, takie usługi, które dotychczas ograniczały nas lokalowo.

Bardzo ważnym elementem pracy biblioteki jest lokal, przystosowany i przeznaczony na działalność biblioteczną. W tym celu podejmujemy szereg działań, które wpisują się w potrzeby różnych grup użytkowników. Nasze biblioteki od lat realizują działania, które wychodzą poza ramy i utarte schematy. Pracują dla całej społeczności lokalnej i świadczą usługi, na które są zapotrzebowania czytelnicze. W związku szeroko zakrojoną działalnością kulturalną, edukacyjną i społeczną Filia Nr 2 ze względów lokalowych (dotychczas 70m²), imprezy czytelnicze organizowała w placówce dziecięcej, która jest oddalona od filii około 3km. Problemy lokalowe biblioteki widoczne były w codziennej pracy, a mianowicie:

 - w czytelni niedostateczna ilość miejsc, przeznaczona do samodzielnej pracy użytkowników,

- brak wolnego dostępu do półek,

- brak pomieszczenia do pracy z użytkownikiem zbiorowym.

Rozwiązaniem naszych problemów, które zostały już przedstawione było zwiększenie powierzchni lokalowej biblioteki, co pozwoliło na uruchomienie przy bibliotece wyżej wymienionych Działów, a także stworzenie Oddziału dla dzieci i młodzieży, a w tym:

- „Kącik malucha”,

- „Bajkolandia” – dział książek przeznaczony dla dzieci do lat 13,

- „Nastolandia” – dział książek przeznaczony dla młodzieży.

Spotkania czytelnicze oraz działalność kulturalna i edukacyjna biblioteki odbywać się będzie w Sali spotkań.

Pod hasłem „BIBLIOTEKA BEZ BARIER” będzie promowana praca dla społeczności lokalnej. Szczególną ofertę kierujemy do najmłodszych użytkowników, pod hasłem:

Wszystkie nasze działania skierowane są do wszystkich grup użytkowników.

Biblioteka to miejsce, w której tętni życie lokalnej społeczności, rodzą się nowe pomysły, utrwalają się i rozwijają ważne w danym środowisku wartości. Wszystkie wymienione działania koordynować będzie Dział Animacji Czytelniczej i Kulturalnej.

Wersja XML