Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę pomocy na dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Akademia przedszkolaka ”

Gmina Krapkowice, Wnioskodawca projektu „Akademia przedszkolaka ” zamierza zakupić pomoce na dodatkowe zajęcia, zgodnie z wykazem pomocy w tabeli nr 1.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty z dopiskiem „Akademia przedszkolaka – pomoce na dodatkowe zajęcia” na adres Biura Projektu:

Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Moniuszki 6

47-300 Krapkowice

tel. – fax 77 44 60 336

e-mail: jagatka5@poczta.onet.pl

Nie przewiduje się dzielenia zamówienia.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 5.09. 2014r. do godz. 1200.

Decyduje data wpływu oferty.

Dodatkowe informacje pod numerem: 77 4460 336.

Kierownik Projektu „Akademia przedszkolaka ”

Agata Juszczyk


Więcej szczegółów - pobierz tutaj:

PDFZaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę pomocy na dodatkowe zajęcia w ramach projektu.pdf
DOCXFormularz ofertowy.docx
XLSXopis_zamowienia_do_zalacznika_nr_1_-pomoce_dydaktyczne_.xlsx

Wersja XML