Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umieszczanie ogłoszeń niezgodnie z przepisami

Brak opisu obrazka

Do szczególnie częstych naruszeń przepisów prawa wykroczeń należy czyn opisany w dyspozycji art. 63a par. 1 Kodeksu Wykroczeń ,, Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem". Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach w ostatnim okresie ujawnili tego typu wykroczenie gdzie osoba umieszczała ogłoszenia o sprzedaży towaru na drzewach, nie mając zgody zarządcy. Szczególnie niebezpieczne jest umieszczanie plakatów na znakach drogowych czy lampach oświetleniowych. W istotny sposób może to powodować dekoncentrację uczestników ruchu drogowego i stwarzać tym samym zagrożenie w ruchu. Mężczyzna ujawniony przez strażników miejskich jako sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym. Samowolne oklejanie plakatami przestrzenie publicznej skutkuje niestety zaburzeniem estetyki miasta.

Wersja XML