Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Żebranie

Brak opisu obrazka

Problem żebrania to bolączka wszystkich miast w Polsce. Różne jest natomiast natężenie tego zjawiska, które zależne jest od wielkości miejscowości. Dnia 20.06.2022 r. krapkowiccy strażnicy miejscy interweniowali wobec osoby zaczepiającej przechodniów i zbierającej pieniądze. W zdecydowanej większości tak ja podczas czynności na ul. Damrota problem dotyczy osób uzależnionych od alkoholu. Żebranie jednak często stanowi źródło dochodu osób nieuczciwych, które wykorzystują do tego celu dzieci lub osoby niepełnosprawne. Tego zjawisko jest bardzo niepokojące i powinniśmy je zgłaszać odpowiednim służbom. W myśl art. 58 par. 1 Kodeksu Wykroczeń ,,Kto mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym podlega karze ograniczenia wolności , grzywny do 1500 złotych albo karze nagany" . 

Wersja XML