Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzątajmy po swoim psie

Brak opisu obrazka

Psie odchody pozostawione na chodnikach, trawnikach użyteczności publicznej to zmora praktycznie każdej miejscowości w Polsce. Każdy z nas zapewne doświadczył niemiłej sytuacji z tym związanej. Świadomość właścicieli czworonogów o konieczności sprzątania po swoim pupilu jest niestety niewielka. Sprzątanie to jednak stanowi obowiązek uregulowany przepisami prawa. Podstawowym aktem prawnym regulującym ten temat jest Kodeks Wykroczeń i art. 145, w którym ustawodawca przewiduje kary za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie. Każda gmina posiada ponadto Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie gminy Krapkowice, a konkretnie w rozdziale 6 dotyczącym obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku widnieje zapis o tym, że osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Wspólne dbanie o przestrzeganie tego z pozoru prozaicznego obowiązku może przyczynić się do polepszenia estetyki naszego miasta.  

Wersja XML