Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Olimpiada przedszkolaka

Ponad 100 przedszkolaków, 9 zespołów i 9 konkurencji. W sobotę, 4 czerwca w sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach odbyła się „Olimpiada przedszkolaka”, czyli sportowa rywalizacja najmłodszych mieszkańców gminy i ich rodziców. Patronat nad wydarzeniem objęła Gmina Krapkowice. Na zakończenie uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Bernard Friedla oraz naczelnik wydziału Oświaty UMiG w Krapkowicach wręczyli młodym zawodnikom medale.

Organizatorem Olimpiady było Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach wraz z Radą Rodziców. Gratulujemy wszystkim zawodnikom. Oczywiście tym małym i dużym.

 

 

Wersja XML