Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"POZNAJ POLSKĘ" W GMINIE KRAPKOWICE

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Gminą Krapkowice, w sprawie wsparcia finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w szkołach podstawowych.   

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci
i młodzieży poprzez poznawanie Polski, jej tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki poprzez przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie trwającego jeszcze roku szkolnego 2021/2022 wycieczek szkolnych dla klas I-III i IV-VIII do wskazanych przez Ministra priorytetowych obszarów edukacyjnych w Polsce.

Na ten cel Gmina Krapkowice pozyskała środki w wysokości 75 000 zł dla wszystkich szkół podstawowych, dla których jest organem prowadzącym.

Wycieczki szkolne rozpoczęła jako pierwsza Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach, której uczniowie wybrali się do Wrocławia na zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza oraz Interaktywnego Muzeum Wody „Hydropolis”.

Więcej informacji o zrealizowanych wycieczkach w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę znajdą Państwo na stronach internetowych szkół.Brak opisu obrazka

Wersja XML