Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O wsparciu projektów społecznych

Jakie możliwości wsparcia daje nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, tak, by jeszcze lepiej zaopiekować się mieszkańcami gminy Krapkowice i celnie odpowiedzieć na ich potrzeby. Ten temat zdominował spotkanie zorganizowane 11 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. O projektach społecznych rozmawiali: wicemarszałek województwa opolskiego, Zuzanna Donath-Kasiura, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Agnieszka Gabruk, burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, przedstawiciele jednostek świadczących usługi społeczne w gminie Krapkowice oraz pracownicy Urzędu pozyskujący środki zewnętrzne. Nowe fundusze będzie można przeznaczyć przede wszystkim na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz na profilaktykę zachowań społecznych, która dedykowana jest dzieciom i młodzieży z problemami. Docelowo, do realizacji tych projektów angażowane będą także instytucje pozarządowe z terenu gminy Krapkowice.

 

 

Wersja XML