Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powierzenia stanowisk dyrektorów w gminie Krapkowice

5 maja 2022 roku burmistrz Krapkowic dokonał uroczystego wręczenia nowych powierzeń dyrektorom placówek oświatowych gminy Krapkowice na kolejne lata szkolne. Od 1 września 2022 roku dyrektorem Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach będzie Krystyna Chudala, dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rogowie Opolskim będzie Leszek Felsztyński, funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola w Żywocicach obejmie Barbara Szczerska. W imieniu Barbary Szczerskiej powierzenie odebrała Joanna Kucharska, obecnie zastępująca dyrektora przedszkola. 

Dyrektorom placówek oświatowych obejmującym stanowiska w nowej kadencji burmistrz Krapkowic złożył serdeczne gratulacje z okazji wygrania konkursu i kontynuacji pełnienia obowiązków dyrektora oraz przekazał życzenia wszelkiej pomyślności, zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także pomyślnych wyników pracy na zajmowanym stanowisku. 

 

 

Wersja XML