Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Rada Seniorów już działa

O skutecznej aktywizacji seniorów, nadchodzących wykładach i prezentacjach dedykowanych najbardziej doświadczonym mieszkańcom gminy oraz o zdrowiu i bezpieczeństwie w sieci. 5 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne prezydium Gminnej Rady Seniorów. „Spotykamy się tu, by wciąć pod uwagę wszystkie elementy aktywizacji mieszkańców do społecznej aktywności” mówił podczas spotkania burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. A seniorom pomysłów i chęci ich realizacji odmówić nie można. Już dzielą się swoim doświadczeniem, doradzają i inicjują. W szczególności koncentrują się na zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji seniorów, wspieraniu aktywności ludzi starszych, profilaktyce, promocji i ochronie zdrowia. Celem ich działania jest także przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie autorytetu najbardziej doświadczonych mieszkańców naszej gminy.

 

 

Wersja XML