Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w Rogowie Opolskim

12 kwietnia 2022 roku w Rogowie Opolskim odbyło się spotkanie dla mieszkańców gminy Krapkowice w ramach projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019. Pl., finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania przedstawiono mieszkańcom informacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza, niskiej emisji i smogu oraz obowiązującej uchwały antysmogowej i możliwości pozyskania dofinansowania do wymiany ogrzewania. Ponadto omówiono konieczność złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML