Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Będzie nowy garaż dla OSP w Dąbrówce Górnej

Umowa na budowę dwustanowiskowego garażu przy OSP w Dąbrówce Górnej podpisana. W miejscu wysłużonego budynku stanie nowy o konstrukcji stalowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: grzewczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, fotowoltaiczną i odgromową. Znajdzie się tu miejsce nie tylko dla samochodów, ale i na inne urządzenia ratownicze. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura umowę na kwotę 1 075  688,51 złotych brutto podpisał z wykonawcą – firmą BUDOPAP Sp. z o.o 21 marca. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 921 360, 41 złotych, pozostała część 154 328,10 złotych pochodzi ze środków własnych gminy Krapkowice. Termin wykonania zadania to sierpień tego roku.

Brak opisu obrazka

Wersja XML