Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

  1. dzierżawy działka nr 625 z mapy 6 obręb Żużela,  część działki nr 7/13 z mapy 10 obręb Krapkowice, nr 37 z mapy 1 oraz nr 1576 i część działki 1573 z mapy 2 obręb Kórnica,
  2. użyczenia działka nr 546 z mapy 1 obręb Dąbrówka Górna.

Do pobrania:

PDFZarzadzenie 820,2022.pdf

PDFZarządzenie 821,2022.pdf

PDFZarządzenie 822,2022.pdf

Wersja XML