Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice

W związku z przystąpieniem Gminy Krapkowice do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020, Burmistrz Krapkowic i firma Westmor Consulting opracowująca Strategię zaprasza wszystkich chętnych, w tym przedsiębiorców, organizacje społeczne i zainteresowanych mieszkańców, do wzięcia udziału w spotkaniu, którego celem będzie zebranie wszelkich informacji dot. mocnych i słabych stron naszej Gminy oraz dokonania wyboru strategicznych inwestycji / zadań jakie powinny być zrealizowane w najbliższych latach.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w dniu 09.06.2014
od godziny 18:00
, ul. 3 maja 17, duża sala narad – nr 25, I piętro.

Zapraszamy! Przyjdź  - miej wpływ na rozwój naszej Gminy.

Wersja XML