Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata targowa

Informujemy, że od 1 stycznia wznowiona została opłata targowa na terenie gminy Krapkowice (na podstawie UCHWAŁY NR XI/132/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 5 listopada 2015 roku). Do jej poboru upoważnieni są inkasenci targowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Brak opisu obrazka

Wersja XML