Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek osłonowy - przyjmowanie wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach informuje, że 4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 poz. 1), w związku z powyższym w godzinach pracy placówki przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z obowiązującą ustawą. 

Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Szczegóły oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie http://www.ops.krapkowice.pl/232/294/dodatek-oslonowy.html

Brak opisu obrazka

Wersja XML