Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla podmiotów odbierających i zbierających odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz zbierające odpady komunalne zobowiązane są do sporządzenia i złożenia burmistrzowi sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021 w terminie do  dnia 31 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że liczba ludności na terenie Gminy Krapkowice na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła:

I. wg meldunków:

MIASTO - 14 779

SOŁECTWA (WIEŚ) - 6 126

II. wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

MIASTO - 12 718

SOŁECTWA (WIEŚ) - 4 877

Przypominamy, że roczne sprawozdania należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wersja XML