Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podatkach w 2022 roku

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok:

Lp.

Przedmiot opodatkowania

 Stawki na 2022 rok

1

Od gruntów

 

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- od 1m² powierzchni

1,00

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,41

c)

pozostałych - od 1m² powierzchni

0,38

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (…) - od 1 m² pow.

3,33

2

Od budynków lub ich części

 

a)

mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej

0,76

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawkę podstawową - od 1m² powierzchni

24,62

c)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach handlowych (w sklepach wielkopowierzchniowych) na powierzchni przekraczającej 800m², stacje paliw, banki i instytucje finansowe - stawkę podwyższoną - od 1m² powierzchni

25,74

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m² powierzchni

10,69

e)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - od 1 m² powierzchni

5,14

f)

pozostałych - od 1m² powierzchni

4,57

g)

garaże - od 1m² powierzchni

7,08

3

Budowle - ich wartość

2%

 

Ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych m.in. w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dostępne są na stronie www.krapkowice.pl, DLA MIESZKAŃCA >> PODATKI I OPŁATY LOKALNE oraz na BIP.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY I LEŚNY – 15.01.2022r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 31.01.2022r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – 15.02.2022r.

Wersja XML