Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój kompetencji cyfrowych

Gmina Krapkowice otrzymała grant w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Krapkowice” w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” Dzięki programowi  Gmina Krapkowice zakupiła 21 laptopów, które zostały przekazane dyrektorom dwóch podległych placówek oświatowych.

Głównym celem projektu była poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Krapkowice, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystania z nowych technologii w życiu codziennym.

Cel ten osiągnięto za pomocą szkoleń z następujących modułów tematycznych:

Od października do grudnia 2021 r. zostały przeprowadzone 24 szkolenia. Każdy z uczestników miał  do wyboru tematykę zajęć prowadzonych zdalnie lub stacjonarne. Zajęcia komputerowe cieszyły się dużym zainteresowaniem w gminie Krapkowice.

 

 

Wersja XML