Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeszło 13 tys. zł na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice w roku 2021”

Dnia 30 listopada br. zakończono prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem azbestu z  nieruchomości położonych na terenie gminy Krapkowice.
W tym roku na podstawie złożonych wniosków, w ramach 1 etapu prac, zdemontowano azbest z przeszło 200 m2 połaci dachu w ilości ok. 2,5 tony. Realizacja 2 etapu nastąpi wiosną przyszłego roku. Zaplanowane jest usuniecie wyrobów zawierających azbest z 1,5 tys. m2 powierzchni dachów o łącznej masie ok. 20 ton.
Na zadanie to gmina Krapkowice pozyskała dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości  7.827,82 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 5.479,47. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 13.307,29 zł.

 

 

Wersja XML