Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na wymianę pieca

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2022 roku na dotacje celowe wynosi 120 000 zł.

Termin składania wniosków: od 3 stycznia 2022 roku.

Brak opisu obrazka

W przypadku osób fizycznych dotacja na wymianę węglowego źródła ogrzewania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu ekologicznego źródła ogrzewania i wynosi 2 000 zł.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą zwracane Wnioskodawcom ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie od 3 stycznia 2022 roku na stronie internetowej www.krapkowice.pl oraz w Biurze Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21 (parter, pokój 19).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, parter-hol). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wezwania do ich uzupełnienia.

Wersja XML