Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Krapkowic ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 106,51 m²  wraz z przynależnym garażem nr 2 o powierzchni użytkowej 12,80 m² i udziałem 44/100 części w prawie własności części wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki  129 z mapy 8 o powierzchni 0,1078 ha, położonej w Krapkowicach przy ul. Sienkiewicza 6, zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1S/00027784/2 (KW lokalu) OP1S/00027236/6 (KW działki), wolnej od obciążeń.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu >> PDFogloszenie o przetargu.pdf

Wersja XML