Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ODZNAKI ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KRAPKOWICE PRZYZNANE 

Dziś podczas Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach zasłużonym wręczyli je Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Bernard Friedla. Honorowe odznaki przyznawane są za postawę społeczną i działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Odznaczeni:

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i dziękujemy za wkład w rozwój lokalnej społeczności.

 

 

Wersja XML