Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RZĄDOWY PROGRAM UZUPEŁNIANIA LOKALNEJ I REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – MOSTY DLA REGIONÓW

Brak opisu obrazka

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

RZĄDOWY PROGRAM UZUPEŁNIANIA

LOKALNEJ I REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – MOSTY DLA REGIONÓW

Opracowanie dokumentacji niezbędnej
do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze
w Krapkowicach i Gogolinie wraz
z drogami dojazdowymi

 

DOFINANSOWANIE

1 672 603,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

2 090 754,00 zł

Krótki opis zadania:

 

Realizowane zadanie dotyczy opracowania niezbędnej kompleksowej dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi". Wnioskodawcą jest Gmina Krapkowice, która w partnerstwie z Gminą Gogolin planuje realizować zadanie polegające na budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej. Planowaną inwestycję, w tym budowę przeprawy mostowej zamierza się zrealizować na rzece Odrze, w województwie opolskim, powiecie krapkowickim, pomiędzy gminami Krapkowice i Gogolin, na odcinku rzeki Krapkowice - Gogolin. Przewidziana do realizacji inwestycja zakłada powstanie nowej drogi gminnej. W ramach inwestycji planuje się budowę przeprawy mostowej w ciągu drogi głównej oraz dróg dojazdowych do najbliższych dróg publicznych, z jednej strony mostu do DK45 i z drugiej strony mostu do DW423. Włączenie nowopowstałych dróg dojazdowych do najbliższych dróg publicznych nastąpi poprzez budowę 2 rond, po jednym z każdej strony. Termin realizacji zadania: 01.10.2019 – 30.12.2022.

Wersja XML