Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

  1. użyczenia – lokal nr 2 w budynku przy ul. Łąkowej 1 w Pietnej,
  2. dzierżawy – dz. nr 54/9 z mapy 11; 1158/2 i 230/1 z mapy 8; 342/2, 236/6 i 54 z mapy 14; 38 i 39 z mapy 2; 8/1 z mapy 6; 24/1 z mapy 9 - obręb Krapkowice; oraz działka nr 1018 z mapy 2 obręb Rogów Opolski.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 769,2021.pdf

PDFZarządzenie 770,2021.pdf

PDFZarządzenie 771,2021.pdf

PDFZarządzenie 772,2021.pdf

Wersja XML