Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej

Szanowni Państwo !

W związku z rozpoczęciem prac nad Studium Komunikacyjnym Aglomeracji Opolskiej przez Firmy TRAKO S.J. oraz PBS Sp. z o.o. informujemy, iż przez najbliższe 2 miesiące  począwszy od 7 maja przeprowadzane będą badania  m.in. dotyczące zachowań i preferencji transportowych mieszkańców AO,  napełnienia dla linii komunikacyjnych podmiejskich  i  linii przewoźników komercyjnych
oraz  pomiarów natężenia ruchu.

Podstawowym celem badań jest:

- opisanie zwyczajów transportowych i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;

- zgromadzenie informacji na temat wzorców podróżowania mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;

- określenie oczekiwań w stosunku do systemu transportowego;

- identyfikacja czynników mogących skłonić do rezygnacji z podróżowania samochodem na rzecz środków komunikacji zbiorowej.

Badania bezpośrednio będą przeprowadzane na ogromnej grupie uczestników (blisko 6000 osób). Planuje się przeprowadzenie badań z przedstawicielami gmin, a także w  zakładach pracy, placówkach edukacyjnych,  na trasach linii autobusowych i w domach mieszkańców z terenu całej AO.

Informacje ułatwią zespołowi badawczemu dotarcie do jak najszerszej grupy badanych
i przeprowadzenie dobrych jakościowo badań na obszarze AO.

W ramach badania zachowań i preferencji transportowych z przedstawicielami placówek edukacyjnych prócz placówek w Opolu, do których uczęszcza największa liczba młodzieży spoza  Opola do badania wytypowano dwie placówki z terenu AO, a są nimi:

  1.        Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach
  2.        Zespół Szkół w Niemodlinie

 

UMiG
w Krapkowicach

Wersja XML