Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ NA LATA 2014 -2020

ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ NA LATA 2014 -2020

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać do dnia 19.05.2014 r. :

Do pobrania:

DOCFormularz_zglaszania_uwag_do_Strategii_rozwoju_Aglomerac.doc
PDFPrognoza_oddzialywania_na_srodowisko_Strategii_rozwoju_A.pdf
PDFProjekt_Strategii_rozwoju_Aglomeracji_Opolskiej_na_lata_.pdf

Wersja XML