Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Brak opisu obrazka

W  związku z rozpoczęciem naboru wniosków do programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Burmistrz Krapkowic zaprasza uprawnione osoby (uczennice i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i szkół średnich w roku szkolnym 2021/2022) zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice do udziału w Programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie / uczennice zamieszkali w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś i zlikwidowano PPGR, będący krewnymi w linii prostej osób, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem PPGR.

Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ale sprzęt ten zwróciły do szkoły i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt, o ile spełniają pozostałe warunki otrzymania wsparcia.

Plik zawierający pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania opublikowany przez Ministerstwo: PDFFAQ_-_Granty_PPGR_1510 (3).pdf

W ramach grantu może zostać zakupiony sprzęt komputerowy (laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich: oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracją udziału w projekcie (wymóg obowiązkowy).
 2. W przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej: oświadczenie ucznia szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracją udziału w projekcie (wymóg obowiązkowy).
 3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danych PPGR, można dołączyć go do wyżej wymienionego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy).
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty można składać do dnia 03 listopada 2021r.:

W przypadku pytań,  informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Biura Planowania i Rozwoju - Pan Zygmunt Knura, tel. 77 44 66 836.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. PDFdeklaracja udziału w projekcie i zapotrzebowanie.pdf
 2. PDFOswiadczenie rodzica - opiekuna prawnego.pdf
 3. PDFOświadczenie ucznia który osiągnął pełnoletniość.pdf
 4. PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych do oświadczenia.pdf

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Brak opisu obrazka

Wersja XML