Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:
- nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 68/3 z mapy 3 obręb Krapkowice,
- nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej działkę 89 z mapy 6, obręb Krapkowice.”

Pliki do pobrania:
PDFzarządzenie 783,2014.pdf
PDFzarządzenie 785,2014.pdf

Wersja XML