Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:

- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujących część działek: 343 i 177/11 z mapy 8 oraz część działki 6/44 z mapy 12, wszystkie obręb Krapkowice,

- nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej  działki: 266/25, 265/6 i 264/8 z mapy 1, obręb Dąbrówka Górna.”

Do pobrania:
PDFzarządzenie 781,2014.pdf
PDFzarządzenie 782,2014..pdf

Wersja XML