Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Parkowanie" na przejściu dla pieszych

Brak opisu obrazka

Zatrzymanie pojazdów na przejściach dla pieszych lub w odległości mniejszej niż 10 m od nich to jeden z głównych ,,grzechów" kierujących pojazdami. Tego typu zachowanie stanowi ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, a szczególnie tych niechronionych czyli pieszych. Szczególną rozwagę kierowcy w najbliższym okresie powinni zachowywać w rejonach szkół w związku z zbliżającym się rokiem szkolnym. Niejednokrotnie właśnie tam dochodzi do tego typu wykroczeń z uwagi na pośpiech. Czyn taki jest zagrożony mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Ważnym jest natomiast aby nasz zachowanie nie doprowadziło do niepotrzebnych zdarzeń drogowych.

Wersja XML