Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2021 ROKU

W okresie od 27 września do 21 października 2021 roku na terenie Powiatu Krapkowickiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej znajduje się przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach. Komisja pracuje w dni robocze od godziny  8.00.

Kwalifikacje wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów
i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

W dniu 26 lipca  2021 roku Wojewoda Opolski ogłosił w drodze Obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze województwa opolskiego. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie, przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób wezwanych do kwalifikacji.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Więcej informacji -> https://wkuopole.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/kwalifikacja-wojskowa-w-2021-roku/

Wersja XML