Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyła kontrola poprawności segregacji odpadów komunalnych

Szanowni mieszkańcy!

Zawiadamiamy, że firma odbierająca odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych rozpoczęła kontrolę poprawności segregacji odpadów  "u źródła".
Jeśli zauważycie Państwo na swoich pojemnikach lub nieodebranych workach taki oto znaczek:

Brak opisu obrazka

to oznacza to, że odpady nie są prawidłowo segregowane.

Nie przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki odpadów skutkować będzie naliczeniem podwyższonej opłaty za odpady w wysokości 90,00 zł miesięcznie od osoby.

Jednocześnie przypominamy, jak należy postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów i do jakich pojemników/worków należy je wrzucać:

Brak opisu obrazka

 

Do pobania:

PDFulotka.pdf

Wersja XML