Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydłużenie terminu składania wniosków na unieszkodliwienie azbestu

Burmistrz Krapkowic zawiadamia, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursu na dofinansowanie do zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Krapkowice będzie mogła ubiegać się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Jednocześnie informuje, że jest to już ostatni konkurs ogłoszony przez WFOŚiGW w Opolu, w którym można wziąć udział.

Mając na uwadze powyższe przedłuża się termin składania wniosków do dnia 20 lipca 2021 roku do godz. 15:30. Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, parter).

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do złożenia wniosku.

 

Wniosek do pobrania:

DOCwniosek na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021 r..doc

PDFwniosek na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021 r..pdf

Wersja XML