Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola legalizacji wagi

Brak opisu obrazka

Dnia 09.06.2021 r. strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie dotyczące handlu truskawkami z podejrzeniem kupującego o sprzedaż niezgodnie z faktyczną wagą. Interwencja miała miejsce na jednej z ulic w Krapkowicach. Czynności Straży Miejskiej w Krapkowicach jakie wykonali funkcjonariusze na miejscu to sprawdzenie czy używana do sprzedaży waga ma ważne dokumenty legalizacyjne. Kontrola przeprowadzona tego dnia nie wykazała uchybień. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 tj. ,, Kto wbrew przepisom ustawy wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań ustawy podlega karze grzywny.

Wersja XML