Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uszkodzenie głównego rurociągu gazowego

Brak opisu obrazka

Dnia 09.06.2021 r. Straż Miejska w Krapkowicach otrzymała zgłoszenie o konieczności zabezpieczenia ul. Opolskiej oraz ulic przyległych w Krapkowicach w związku z uszkodzeniem głównego rurociągu gazowego. Konieczna okazała się również ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków. Krapkowicka Straż Miejska wraz z Policją oraz Strażą Pożarną dokonała zabezpieczenia terenu.

Wersja XML