Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od 16 czerwca br. nowe stawki opłat za przyjęcie odpadów komunalnych ponad limit w PSZOK-ach

Począwszy od 16 czerwca 2021 roku obowiązują poniższe stawki opłat (ceny) za przyjęcie odpadów komunalnych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ponad określony limit:

Brak opisu obrazka

Jednocześnie przypominamy, że jedyną formą płatności za usługi dodatkowe jest forma bezgotówkowa (karta płatnicza).

Wersja XML