Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Krapkowic na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Krapkowice

 

ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

tel. 77 4666 358, 77 4666 327;

ul. Kępska 12, 45-130 Opole

tel. 77 4581 821, 662 151 552;

ul. Opolska 28, Racławiczki, 47-370 Zielina

tel. 77 4667 363, 602 324 649, 606 375 244;

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

tel. 32 278 45 31, 801 133 088;

Lipno 33, 49-130 Tułowice

tel. 77 4607 655;

ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

tel. 32 2310 858;

Kujawy, ul. Prudnicka 9, 47-370 Zielina

tel. 77 4668 038;

ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa

tel. 800 000 800;

ul. Wiejska 13c, 47-180 Krośnica

Tel. 721 681 414;

 

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

      PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

PDFUchwała XIX-288-2013 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy w zakresie.pdf

Jednocześnie informujemy, że górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVII/448/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, począwszy od 11 maja 2022 roku wynoszą netto:

  PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXXVII/448/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

 

 

 

 

Wersja XML