Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości  wykazy nieruchomości przeznaczonych:

- do sprzedaży na rzecz najemcy - dz. 18/16 m. 12, obręb: Krapkowice, lokal mieszkalny Krasickiego 1/17

- do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych -  dz. 131/5 m. 2, obręb:

Krapkowice."

Menadzer plików:
PDFzarządzenie 725,2014.pdf
PDFzarządzenie 740,2014.pdf

Wersja XML