Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interwencje związane z wyrzucaniem odpadów.

Brak opisu obrazka

W ostatnim czasie strażnicy miejscy kilkukrotnie interweniowali w związku ze głoszeniami dotyczącymi wyrzuconych odpadów na terenach publicznych. W jednym przypadku dotyczyły one prywatnego pola w miejscowości Pietna gdzie od lat funkcjonowało ,,dzikie" wysypisko śmieci. Odpady znaleziono także na terenie gminnym za garażami na Osiedlu XXX Lecia czy w rejonie cmentarza parafialnego w Żywocicach. Zarządcę gruntu rolnego zobligowano do uprzątnięcia swojego terenu. Na osiedlu XXX Lecia ustalono sprawcę, który niezwłocznie został zobligowany do szybkiego usunięcia śmieci. Niestety, w niektórych przypadkach tak jak miało to miejsce w rejonie cmentarza w Żywocicach sprawcy wyrzucenia odpadów nie ustalono. Zaśmiecanie terenu publicznego stanowi wykroczenie zagrożone sankcją grzywny do 500 zł. Również zarządcy terenów prywatnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 117 Kodeku Wykroczeń mogą ponieść konsekwencje prawne za brak utrzymania należytego porządku z odpadami na swoim terenie. 

Wersja XML