Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zrealizowane

Nowe urządzenia na placu zabaw w Nowym Dworze Prudnickim, zmodernizowane zaplecze kuchenne w strażnicy OSP w Ściborowicach oraz nowa podłoga w gwoździckiej sali wiejskiej. Gmina Krapkowice zakończyła realizację zadań, na które w 2020 roku otrzymała dotację celową z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Wsparcie to udzielane jest na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Zrealizowane zadania:

- „Wymiana podłogi w sali wiejskiej w Gwoździcach” (koszt zadania 9 958,50 zł, wysokość przyznanych środków w ramach dotacji 5 000,00 zł),  

Brak opisu obrazka

 

- „Wymiana wyeksploatowanych urządzeń na placu zabaw” w sołectwie Nowy Dwór Prudnicki (koszt zadania  28 200,00 zł, wysokość przyznanych środków w ramach dotacji 5 000,00 zł),

Brak opisu obrazka

 

- „Modernizacja zaplecza kuchennego – zmywalni naczyń w budynku komunalnym – strażnicy OSP w Ściborowicach ul. Szkolna 3” (koszt zadania  7 680,00 zł, wysokość przyznanych środków w ramach dotacji 5 000,00 zł).

Brak opisu obrazka

 

Łączne koszty realizacji zadań wyniosły 45 838,50 zł, z czego 15 000,00 zł stanowiła dotacja, a 30 838,50 zł wkład własny gminy Krapkowice, w tym częściowo środki z Funduszu Sołeckiego.

Bardzo ważnym aspektem jest zaangażowanie mieszkańców sołectw w realizację każdego z zadań.  Idąc za dobrym przykładem Gwoździc, Nowego Dworu Prudnickiego i Ściborowic, do aplikowania o dotację celową na 2021 rok z projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022, przygotowują się już kolejne sołectwa z gminy Krapkowice.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML