Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:

- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej  część działki 24/4 z mapy 12, obręb Krapkowice,

- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony, obejmującej część działki 91/18 z mapy 10, obręb Krapkowice”.

Pliki do pobrania:
PDFzarządzenie - 696-2014.pdf
PDFzarządzenie - 697-2014.pdf

Wersja XML